شکل دهی به شخصیت کودکان - قسمت اول

شكل دهی به شخصیت كودكان

SHAPING YOUR CHILD PERSONALITY

 

مقدمه:

هرپدر ومادری خواهان داشتن فرزندی با استعدادهای درخشان ، مستقل و درعین حال انعطاف پذیر است و ازاین كه نحوة تربیت آنان نتواند درشكل دهی مؤثّر ومفید به شخصیّت این فرزندان اثرگذار باشد ، ابراز نگرانی می كند . برخی از روان پزشكان معتقدند كه اگرچه ویژگیهای زیستی افراد نقش بسزایی درشكل دهی شخصیّت آنان ایفا می كنند ، لیكن بسیاری ازوالدین قادرند ” طبیعت فردراتربیت نمایند “ . مباحث زیر چكیده ای از راهكارهای آنان هستند :

 

درك وتشخیص نوع شخصیّت :

همچنان كه گفته شد بعضی از متخصّصین امور روانی نكتة اصلی در پرورش كودكان را درك نوع شخصیّت آنان می دانند و از آنجایی كه به وجود پنج نوع مشخّص از شخصیّت معتقد می باشند ، لذا براین باورندكه والدین قادرند ازهمان ابتدا نوع شخصیّت فرزندان خود را تشخیص دهند و ازاین شناخت بعنوان وسیله ای درراستای كمك به آنان استفاده نموده ، این كودكان را بعنوان افرادی خلّاق  ویا به عبارتی به نمونه ای سالم در نوع شخصیّتی خود مبدّل سازند .

نوزادان با گرایشهای فیزیكی مختلفی كه پایه در اصول بیولژیكی ( زیستی ) ، ژنتیكی و محیطی آنان دارند و درطیّ مراحل تحوّلی پیش از تولّد ، بدنبال رشد سیستم عصبیشان ، شكل می گیرند ، بدنیا می آیند . درنتیجه مراقبین آنان قادرند مشخّص كنند كه آیا نوع شخصیّتی این نوزادان ازانواع مشكل ساز است و یا ممكن است بعنوان افراد مفیدی تلقّی گردند. گرین اسپن در این زمینه چنین توضیح می دهد كه درسالهای اوّلیّة حیات ، سیستم اعصاب هنوزاز انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و بدین ترتیب حقیقتا می توان نحوة عمل آن را تغییر داد. وی درادامه اظهار می دارد كه : ” نكتة مهم آن است كه ما می خواهیم چگونه طبیعت نوزادمان راتربیت كنیم ویا چگونه می خواهیم به كودكمان كمك كنیم تا از فردی ترسو و مضطرب به انسانی با اعتماد به نفس و شهامت تبدیل شود “ .

      دربرخی موارد ، شخصیّت كودك ازهمان هشت ماه اوّل زندگیش قابل تشخیص است و با گذر زمان ، هنگامی كه به یك نوزاد نوپا یا كودكی درسنّ پیش دبستانی تبدیل می گردد ، كاملا معلوم است كه وی كودكی خجالتی بوده در برخورد با مسائل  مختلف گوشهای خود را می گیرد ، فرار می كند وبه هرچیزی ضربه می زند ویا ممكن است فردی لجوج ، اهل مجادله ، در خود فرورفته ، بسیار گیج ( حتّی با مشكل در تعیین جهت ) ویا مستقلّ باشد .

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 آبان 1388    | توسط: محمد حسین م    | طبقه بندی: آموزش و پرورش،     | نظرات()