پرورش گل های آپارتمانی

آسپیدیسترا     Aspidistra       عبایی

نام فارسی این گیاه عبایی یا گیاه چدنی است. این گیاه بومی

كشور چین و ژاپن می باشد و پایداری و دوام این گیاه در مقابل

عوامل نامساعد همانند نور، سرما، گرما، پرآبی و غفلت های سهوی

 سبب شده است تا به آن لقب گیاه چدنی از نظر مقاومت داده شود.

 البته در شرایط ناسازگار این گیاه فقط زنده می ماند. با كمی مراقبت

 طول قامتش به 90 سانتی متر نیز رسیده و برگ های خوش تركیبی به بار می آورد. نوعی دیگر از این گیاه تحت عنوان چدنی رنگین ( چدنی ابلق ) .نام دارد كه برگهایشان با نوارهای سبز وسفیدی آراسته شده است كه در صورتی كه به آن كود زیادونوركم داده شود رنگ  برگها سبز یكدست خواد شد.

 

طریقه پرورش :

1-  نور : هم گیاه چدنیوهم گیاه چدنی ابلق نوربیسایه پنجره های شمالی را ترجیح می دهند. حداقل نور مصنوعی برای این گیاه 150 شمع می باشد.

2-    آبیاری : خاك گلدانها همیشه بایستی مرطوب باشد.

3-    فصل تعویض گلدانها : تعویض گلدانها را در اوائل بهار قبل از آغاز فعالیت مجدد گیاه در محیطی سربسته انجام دهید.

4-    نوع خاك : خاكاین گیاه ازیك پیمانه خاك رس ، یك پیمانه خاك برگ ویك پیمانه ماسه شكسته تركیب می كنند.

5-  روش تكثیر: تكثیر این گیاهانبایددر اوائل بهار در آپارتمان انجام گیرد. برای تكثیر روش تقسیم ریشه زا رابكار ببرند. چنانكه چند ین ریشه راكه هركدام یك یا چند برگ داشته باشند رابا هم بكاریم گیاه تنومندو بزرگیرابه بار خواهد آورد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1387    | توسط: محمد حسین م    | طبقه بندی: آموزش و پرورش،     | نظرات()